Knölaberget

 

 

Knölabergsstigen 

 

 

 

 

Varmt välkomna som stugägare till Knölaberget

 

 

 

 

Vår förening bildades år 2009 och består av 230 stugägare.

 

Redan under 1940-talet byggdes de första badstugorna i Falkenberg och Knölaberget är det äldsta området och är unikt med sin omväxlande vegetation.

 

Vi svarar själva för driften inom området vilket bland annat omfattar städning, sophantering, vatten, el, markfrågor etc. 

Underhåller servicebyggnader, erforderlig trädvård. vatten och avloppsfrågor m.m

 

Marken tillhör kommunen och för den betalar varje stugägare ett årligt arrende.

From 2014 är arrendeavgiften 6000 kronor och serviceavgiften till föreningen är i dag 1700 kr per år

 

Varje år under våren ordnar styrelsen en gemensam städdag inom området.

Vår årsstämma är förlagd i juli månad.

 

Ordningsregler, stadgar, årsmötesprotokoll samt namn och telefonnummer till styrelseledamöterna kan ni ta del av under resp. sida.

 

Styrelsen/ Knölabergets Samfällighetsförening

 

 

Väder

klart.se

Webkamera


Tack Falkenberg Energi AB för att vi får nyttja webbkameran

Bildgalleri Knölaberget (klicka = flera bilder)