Aktuellt

Aktuellt

                                                            Aktuellt från Styrelsen


Nu börjar säsongen närma sig slutet, anläggningen stänger den 1 oktober. Men vilken väderlek vi haft i sommar med mycket sol och sköna bad.
Först vill tacka dom som hjälpte till på fixardagen för att hålla vårt område i snyggt och trevligt skick. Tack till Majlis för planering och genomförande.
Den 14 juli hölls vår årliga Föreningsstämma på Folkets Hus i Falkenberg, det var 79 närvarande medlemmar av 449 möjliga. Hela styrelsen omvaldes och på valberednings förslag gjordes ett fyllnadsval av Thorvald Carnåsen som styrelseledamot på 2 år. Efter förslag på kompletteringar till våra ordningsregler fick styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdaterade regler.
Några har undrat varför tvålen försvann från Servicebyggnaden. Anledningen till detta var misskötsel. Tvålen plockades med hem, togs in i duschar etc. Så vi har bestämt att göra ett uppehåll med denna service.
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att ta fram en lösning på ”1-krone problemet” till duscharna. Vi ska försöka få till ett annat betalningssystem. Vår förhoppning är att denna lösning ska vara på plats till nästa säsong.
Under vintersäsongen hålls ju handikapptoaletten öppen. Styrelsen ser över möjligheten till att ha fler toaletter öppna.
Annars tackar vi för denna säsong och hoppas på återseende nästa år och ännu en fantastisk säsong på Skrea Strand

 

 

 

Från och med öppningen av anläggningen 2017 är det enbart den nya enkronan som kommer att fungera som betalningsmedel i anläggningarna.

 revition

 

 

 

 

Väder

klart.se

Webkamera


Tack Falkenberg Energi AB för att vi får nyttja webbkameran

Bildgalleri Södra Skrea Strand (klicka = flera bilder)