Aktuellt

Aktuellt från Styrelsen

                                                            Aktuellt från Styrelsen

Nu närmar sig säsongen 2019 med stormsteg. Det kommer att innebära en hel del förändringar i vår vardag när vi utnyttjar vårt fina område och framförallt våra serviceanläggningar.

Vi skrotar mynthanteringen och inför ett digitalt lås- och betalsystem för nyttjandet av våra varmvattentjänster.
Det innebär att varje medlem (som betalat sitt arrende) får ett eget konto där man kan sätta in ett valfritt belopp som sedan utnyttjas i våra anläggningar genom uppvisande av taggen (som kommer att bytas ut mot ett plastkort).
Under våren 2019 kommer vi att skicka ut mera info samt lägga ut detaljerade instruktioner på vår hemsida (skreastrand.com).

Vi kommer att ha vår fixardag den 18 maj 2019, och då kan den som vill hjälpa till med sådant som behöver fixas till inför sommarsäsongen vara med. Samling vid resp. servicebyggnad klockan 9.00. Dagen avslutas vid lunchtid med att föreningen bjuder på enklare förtäring. Lämna gärna önskemål över vad som behöver åtgärdas till Majlis Westergren (070 – 558 38 21.

Årsmötet kommer som vanligt att hållas i Folkets Hus lördagen den 6/7 2019 klockan 10.00.

Servicebyggnaderna kommer att öppnas måndagen den 1 april 2019. Hur anläggningarna kommer att vara öppna under hösten 2019 är idag inte fastställt. Info om detta kommer att lämnas på årsstämman och via vår hemsida.

Den som har behov av nyckelkort till handikapptoaletterna måste anmäla detta till styrelsen eftersom alla de nya korten är ”nollställda” från början. Ange även skälet till att du behöver tillgång till handikapptoaletten.

Kontakta gärna valberedning om du är intresserad av något uppdrag inom föreningen såsom t.ex. styrelseuppdrag, trivseluppdrag, fastighetsuppdrag eller liknande. Kontaktuppgifter till valberedningen hittar du under fliken ”Styrelse” på denna hemsida.

På grund av en vattenläcka i Kommunens gatunät tvingas vi att tills vidare stänga handikapptoaletten på Laxöringen. Eventuella vinterbesökare hänvisas till Båtsmannens serviceanläggning. När Kommunen kommer att reparera läckan är för närvarande oklart.

 


revition

 

 

 

 

Väder

klart.se

Webkamera


Tack Falkenberg Energi AB för att vi får nyttja webbkameran

Bildgalleri Södra Skrea Strand (klicka = flera bilder)