Sillen/Sjötungan

Välkommen till Sillen & Sjötungan

 

Kvarteren Sillen & Sjötungan friköptes år 1984 och i samband med detta bildades den 8/12-1984 Stugägareföreningen Sillen & Sjötungan ekonomisk förening.
Föreningen består av 174 stugor och ordinarie föreningsstämma hålls på försommaren varje år.

År 2000 uppfördes en ny modern serviceanläggning på området. På området finns också lekplats samt boulebana.

Föreningens mark omfattar även ett område ovanför Sommarvägen. I kommunens detaljplan är detta område planlagt som parkmark. På en mindre del av denna mark har föreningen anlagt en fotbollsplan.

Varje år anordnas gemensamma arbetsdagar och som en trevlig tradition samlas föreningens medlemmar, vid bra väder, för gemensamt knytkalas med grillning, aktivitet och samkväm.

 

Karta Sillen & Sjötungan

Väder

klart.se

Webkamera


Tack Falkenberg Energi AB för att vi får nyttja webbkameran

Bildgalleri