HemsideBlogg
 • skreastrandenm.jpg
 • StrandBaden_lx.jpg
 • AHL_7612_1785_002.JPG
 • AHL_7661_1832_004.JPG
 • stand_brygga_lx.jpg
 • 77E35720-7BEA-49C5-996A-ADDFFB1B88C3.jpeg
 • SkreaLaxVinter1.jpg
 • skreastrandlogo1.jpg
 • AHL_7638_1809_003_edited_edited.jpg
 • Startbild_Vitlingen.jpg
 • Strandsidan.jpg

Hantering som skett under 2021

 • Ny webhantering av webkamera via Falkenberg Energi
 • Badtemperatur via Falkenberg Energi
 • Säkerhetshantering vid publicering av artiklar
 • Utbildningsinsatts för administratörer på Knölaberg
 • Uppdatering av publiceringsinstruktioner

2 Delar

Bilder i Sidhuvudet, som rullar överst på varje sida,
styrs av vilka bilder som finns i katalogen  <bilder_sidhuvud>

T ex kv_stranden/bilder_sidhuvud

Visa Sidhuvud

Storleken på bilderna skall vara 1000px x 250px px=pixlar
Det viktiga är att förhållandet är 4 till 1, dvs att bredden är 4 gånger höjden.
dvs det är ok att publicera en bild som är 3200px x 800px

Filformat skall vara .jpg

Alla bilder i katalogen visas, dock max 10 bilder.

Det är endast vissa kvarter som har egna bilder.

(Knölaberget och Sillen/Sjötunga delar bilder med startsidan.)

Om egna bilder önskar så styr jag om pekningen till kvarteret katalog <bilder_sidhuvud>

Underhåll av bilder är upp till varje förening.

 

Småförändringar när du skriver nya artiklar

När du loggar in infogar du en nya artikel som tidigare, men det har kommit några nya flikar.
Glöm inte att välja kategori för artikeln för att den skall visa på rätt ställle.
Du gör det under fliken publicera.

Ny Artikel bild 1 

Att ladda upp en bilder gör du som tidigare.
Klicka på bild i snabbmenyn

Ny Artikel bild 2

1. Ställ dig i vilken katalog bilden/dokumentet skall lagras på skrestrand.com (ditt kvarters katalog)
2. Ladda upp filen (bilden/dokumentet) genom att trycka på Ladda upp
2a. Tryck Brows för att välja bilden/dokumentet på din PC (lokalt)
2b. Tryck på Upload för att ladda upp bilden/dokumentet till skreastrand.com  
3. Markera den uppladdade bilden/dokumentet så att URLen visas
4. För bilder minska ner storleken på bilden för att den inte skall bli för stor. Max 1000px (500 ofta bra).

Ny Artikel bild 3 

Ny Artikel bild 4

När artikeln är klar skall den publiceras.

1. Välj kategori - Normalt <Kvarter>/Aktuellt
2. Du kan ange från och till datum när artikeln skall synas
3. Tryck på SPARA
Ny Artikel bild 5

 

Möte webgruppen 20150329

Möte hölls via telefonkonferens.

Deltagare från samtliga föreningar

Knölaberget - Kerstin
Strandsidan - Peter

Sillen . Veronika

Vittlingen - Jan

Södra - Stig

Sammankallande - Lars

Det som föredrogs var

- Presenation av oss i gruppen för Veronca som är ny.

- Repetion av hur hemsidorna är upplagda

   # Statiska som du endast ändrar på.

   # Dynmaiska där du kan lägger till artiklar med bl.a. från och till datum.
   # Struktur på lagringskataloger

   # Hantering av bilder
  All finns dokumenterat under menealternativet "Bygga hemsida"

- Ingen debitering till föreningarna under 2013,2014 av webhotell osv. har skett.

   Det kommer under 2015.

- Varje förening uppdaterar bilder och texter för förnya sig lite samt
   tar bort gammal ej aktuell information

- Lars uppdateras generell information.

- Kartor. Kerstin undersöker med kontakt om man från kommunen kan uppdaterad
  kartinformation om stugor per kvarter. 

- Lokalt arbetsträff.
  Peter arrangerar lokal träff på Falkenbergs Energi för att gå igenom hantering.

- Nästa träff

  # På skrea strand när flertalet är på plats.

     Förhoppningsvis för vi hålla till i FE's lokaler på spritrakan.

Möte webgruppen 20140316

Möte hölls via telefonkonferens.

 

Deltagare från samtliga föreningar

Knölaberget - Kerstin
Strandsidan - Peter

Sillen . Christina

Vittlingen - Jan

Södra - Stig

Sammankallande - Lars

 

Det som föredrogs var

- Inga förändringar i utseende och upplägg

- Repetion av hur hemsidorna är upplagda

   # Statiska som du endast ändrar på.

   # Dynmaiska där du kan lägger till artiklar med bl.a. från och till datum.

- Efterfrågades ytterligare mallar hur man

  # lägger till/ändrar i artikel

  # Laddar upp bilder/dokument i rätt mapp

  # Hanterar bild/dokument i artikel

- Tekniska problem

  # Webhotellet har haft problem med att ladda upp bilder.

    (först max 100kb, nu är gränsen på 1MB men felsökning pågår från webhotellet)

- Nästa träff

  # På skrea strand när flertalet är på plats.

     Förhoppningsvis för vi hålla till i FE's lokaler på spritrakan.

 

Avstämningsmöte 20130728

 

Plats: Falkenbergs Energi

 

Deltagare:

Stig Andersson, Södra Skrea Strand

Jan Manfred, Vitlingen

Peter Persson, Strandsidan
Christina Larsson, Sillen
Kerstin Nilsson, Knölaberget

Lars Ahlgren, Webansvarig.

 

Agenda

=====

 

-Bilder och dokument

-Facebook

-Förvaltning

-Central förvaltning

 

 

Bilder och dokument:

 

Genomgång av hur hantering av bilder.
Använd Crope för att ändra bildformat till 1000x250 för sidhuvud.

(Exempel på online bildredigeringsprogram: http://www.picmonkey.com)

sidhuvud1.jpg till sidhuvud5.jpg används som filnamn.

 

Var noggran var filer(Bilder/Dokument) lagras på webhotellet.
Följ given katalogstruktur. Katalogstruktur skall synas när filer används i länkar.

 

 

Facebook:

 

Hanteringen finns men har inte tagit fart. Uppdatering skall ske på skreastrand.com.

 

Förvaltning:

Det finns instruktioner på hemsidan.

Se startsida>bygg hemsida

 

Central Förvaltning:

Peter Persson kompletterar Lars med rollen som central administratör.

Lars kommer att förse Peter med info.

Jens Andersson's behörighet för Sillen har tagits bort.

 

Möten planerats att hållas 2 ggr per år.
Ett sommarmöte, som idag samt ett webmöte inför säsongen i jan-feb.

 

Vid Pennan

 

Lars

 

 

Mötesnoteringar
 
När: 20130303 18:00-18:45 via telefonkonferens
Deltagare: Jan M.,  Stig A., Peter P., Lars A.(sammankallande)
Frånarande: Jens A.,Kerstin N.
 
Agenda
-Föregående möte
-Genomgång av förändringar
-Arbetsuppgift
-Enskilda föreningen
-Skall vi golive
-Nästa möte
 
Föregående möte
 
Se länk: 
 
 
Genomgång av förändringar
 
Bl.a. olika färger per kvarter
Se länk: 
 
 
Arbetsuppgift
 
Bild 1000x250 från varje förening och text
- Ingen bild och text från Sillen och Knölaberget
 
 
Möjlighet per förening
 
- Eget rullande bildspel med 5 bilder utan text (på samma sätt som på huvudsidan)
  sidhuvud1.jpg -sidhuvud5.jpg
- Varje förening meddelar när man önskar sätta på funktionen.
- Krav: 5 bilder med upplösning 1000x250
 
Notering
 
Alla sidor skall ha länkar till 
- Historik
- Kartor
- Det händer
 
Problem
- HN RSS (HN har bytt principer och hemsida)
 
Att bevaka/ansvara för förening
- Kartuppdatering
 
 
Skall vi golive
 
- Vi närvarande beslutade att golive.
- Lars uppdaterar skreastrand.com med det nya utseendet
  Inga påverkan på publicerade artiklar och bilder på skreastrand.com
   
Nästa möte
 
Blir i sommar, som bestäms med relativt kort inställelsetid.
Tillgänglighet och närvaro styr.
 
 
Noterat av Lars
 

Mötesnoteringar

 

När: 20130113 18:00-19:00 via telefonkonferens

Deltagare: Jan M., Jens A., Stig A., Peter P., Kerstin N., Lars A.(sammankallande)

 

Agenda

 • Uppgradering
 • Utformning
 • Facebook
 • Snabbvägar
 • Uppgifter
 • Nästa möte

 

Uppgradrering

Har skett till joomla 2.8 vilket ger möjlighter till ny funktionalitet.

 

Utformning

Som konsekvens av uppgradering har ny utformningsmall laddats ned för att ta tillvara på nya möjligheter.

Det som kommer bli effekten av den nya mallen är bl.a.

 • Ny loggobild
 • Tydligare och enklare menyhantering
 • Automatisk anpassning av visningsformat (mobil, läsplattor och dator)
 • Rullanden bilder med text
 • Förstasidan tydligare vad som sker i föreningarna
 • En färg per förening. Idag fungerar det ppå förstasidan.
 • Facebook koppling
 • mm

Ingen förändring av information som finns lagrad på www.skreastrand.com behöver göras.

(Artiklar och bilder)

 

Snabbvägar

Beslöts att endast alla användare skulle komma till huvudsidan på skreastrand.com.

 

Uppgift

En bild och en text skulle tas fram per förening för att visas i den nya funktionen

Rullande bilder och text

Kravet på bilden att den var på minst 1000x250 bildpunkter.

Denna uppgift skulle mail's in till Lars innan nästa möte.

 

Nästa möte

Söndagen 3 mars kl. 18:00 - 19:30 via telefon och webb konferens.

 

Noterat av Lars

 

Bildgalleri