Uppbyggnad
 • Startbild_Vitlingen.jpg
 • StrandBaden_lx.jpg
 • AHL_7612_1785_002.JPG
 • SkreaLaxVinter1.jpg
 • skreastrandlogo1.jpg
 • skreastrandenm.jpg
 • stand_brygga_lx.jpg
 • Strandsidan.jpg
 • AHL_7638_1809_003_edited_edited.jpg
 • 77E35720-7BEA-49C5-996A-ADDFFB1B88C3.jpeg
 • AHL_7661_1832_004.JPG

LAYOUT på hemsidan

 

Detta är utseende hur layout i mallen för hemsidan. Olika komponenter styrs att visa i dessa områden.

- topmeny ligger i sucherfish

- logo bilden 1000x250 ligger i top

- galleri liger i bottom

 Hemsidans delar

 

Anteckningar från Projektmöte: SkreaStrand nya hemsida

När  Söndag 3/9 kl. 17:00-18:45

Deltagare
Stig Andersson , Södra Skrea strand
Kerstin Nilsson, Knölaberget
Peter Persson, Standsidan
Jan Manfred, Vitlingen
Christina Larsson, Sillen/Sjötungan (sista 10 minuterna)
Lars Ahlgren, ansvarig hemsida Skrea Strand

Genomgång av testsidan  (http://skreastrand.eu/prova) gjordes enligt utskickad agenda

Presentation av utformning och sidans olika delar

Alla var positiva till utformningen (Stig, Kerstin, Jan, Peter)

Det beslöts att gå vidare med utvecklingen

Det vara endast Knölaberget's del som var korrekt uppsatt.

Det framkom att när man lagt in test artiklar hade man inte förstått detta, men genomgången klargjorde detta.

Menyförändring

Vad gäller byts ut mot 2 menypunkter

- Stadgar

- Ordningsregler (kan avaktiveras per förening om inga regler finns klara)

Detta innebär att utformningen per kvarter/förening kommer att se ut enligt nedan

MENY Innehåll Utforming Artikel(N)amn/(K)atergori
<Förening> Föreningens startsida EN fast Artikel N: <Förening>_Startsida
K: <Förening>
-Aktuellt Aktuell information Blogg utséende med 
flera artiklar
K: <Förening>_Aktuellt
-Stadgar Föreningens stadgar EN fast Artikel N: <Förening>_Stadgar
K: <Förening>_Stadgar
-Ordningsregler Föreningens ordningsregler EN fast Artikell N: <Förening>_Ordningsregler
K: <Förening>_Ordningsregler
-Styrelse Föreningens styrelse EN fast Artikell N: <Förening>_Styrelse
K: <Förening>_Styrelse
-Protokoll Föreningens protokoll List utseende med flera
artiklar med länk till protokoll
K: <Förening>_Stadgar
 
Bildgalleri per förening, visas längst ner på sidan. Dessa bilder hämtas från föreningen's bildgalleri katalog.
Man kan endast lägga in text-artiklar i menypunkter Aktuellt och Protokoll från hemsidan's artikelinmatning (frontend).
Behöver man ändra i en fast artikel, ta bort en sida eller ladda upp en bild/dokument skall det göras från administratörssidan (backend).
 
Hanteringen i administratörs sidan presenterades. Ytterligare genomgång kommer att göras.
 

Katalogstruktur per förening för att lagra dokument och bilder, beslutas enligt

KV_<förening>
-dokument
-bilder_galleri
-bilder_sidhuvud
-bilder
 

Storlek på bilder (rekommendation)

- artikelbild      480x360 punkter
- sidhuvud      1000x250 punkter
Ett program på nätet för att ändra storlek (resize) och beskära (crop) är pixlr.com
Det finns många program man kan nyttja för detta ändamål.

 

Vid pennan
Lars Ahlgren

Hemsidan består av ett antal delar.


Det du som redaktör kommer i kontakt med
 • Artiklar
  Information som man önskar publicera
  Består av 
  - text
  - bild/dokument
  - länkar till andra sidor
  Den som har inloggning med behörighet kan skapa artikel
 • Kategori
  En struktur hur artikel skall spara i hemsidesystemet (CMS)
  Kategorin kan användas för att styra i vilken meny informationen skall presenteras
 • Bilder och dokument
  Måste lagras på hemsidan och ladda upp med hjälp av mediahanteraren (baksidan av administrationen)
  En struktur på kataloger behövs
  T ex
  kv_knolaberget
  - dokument
  - bilder_galleri
  - bilder
  - bilder_sidhuvud (format 1000 x 250)

Förslag på utformning av Knölaberget

Jag har utformat ett förslag hur ett kvarter kan vara utformat

 • Första sida - presentation av föreningen/kvarteret (En Sida)
 • Aktuellt - Artiklar som löpande kan uppdateras
 • Styrelse - Gällande styrelse (En sida)
 • Protokoll - Löpande artiklar som listas (inkl. länk till dokument)
 • Galleri - För alla kvarterets sidor visas kvarterets bilder, dessa bilder kan även nyttjas i artiklar.

Se här : Knölaberget Startsida

//Lars

Ny bilder inlagda

Har lånat lite bilder som är inlagda i 2 olika mappar och som nyttjas på flera ställen

 • LogoBilder som är omformade till ca 1000x250 storlek
 • ett flertal bilder som används i galleriet
  endast 5-6 bilder visas direkt men klickar man på en av bilderna kan man bläddra mellan bilderna.
 • Översiktsbilden av alla kvarter

På bildgalleriet längs ner på sidan. Klicka på en av bilderna se vad som händer

När man skall publicera bilder måste man ..

 

Bildgalleri