Aktuellt
 • hav red.jpg
 • sidhuvud1.jpg
 • sidhuvud2.jpg
 • sidhuvud3.jpg
 • sidhuvud4.jpg
 • sidhuvud5.jpg
 • solnedgng.jpg
 • vinter.jpg
 • vitlingen vy.jpg

Medlemmar i Vitlingens Samfällighetsförening kallas till årsmöte

 

Lördagen den 11 juli 2020 kl. 11.00

 

Årsmötet äger rum vid ekonomibyggnaden utanför tvätt och diskrummet.

I Coronatider är det tacksamt om endast en representant per stuga deltager i årsmötet.

Medtag egen stol och sedan håller vi avstånd.

Ärende enligt bifogad dagordning ( finns på vår Fb-sida)

Punkt 12:     Val av styrelse

 

Avgående enligt mandatperiod:

                     Ordförande   Jan-Olof Johansson

                      Kassör           Mikael Dahlin

                              Ledamot     Kerstin Svensson och  Ola Arnesson

                     

 

                     

Motioner:           

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.

Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda

Senast den30 juni 2020.

 

 

Rösträtt:

 

Medlem har en röst = 1 röst per stuga

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud.

Ombudet skall före mötets öppnande förevisa fullmakt från den medlem ombudet företräder.

Ombud kan endast företräda 1 medlem genom fullmakt.

Valberedning:

Berit Skoglund                   stuga  49

Jan-Evert Bengtsson           stuga  20

Ulla Fröjdlund            stuga  61

Hjärtligt välkomna

Styrelsen

 

 

I Coronatider:

 • Auktoriserad städfirma ansvarar för städning tillsvidare.

 

 • Tillträde till lokalen sker på eget ansvar.

 

 • Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten vid varje besök.

 

 • Torka av toalettsits, handtag, kranar som ni använt.

 

 • Barn besöker lokalen i vuxens sällskap.

 

 • Använd gärna egen handsprit.

 

 • Följ myndigheters råd och anvisningar.

 

       /Styrelsen Vitlingens Samfällighetsförening 20200407 / JM

 

 

 

 

 

 

flagga hemsida

 

 

 Servicebyggnaden är öppen för säsongen. 

 

Hjärtstartaren

                           Hjärtstartaren förvaras i tvättrummet.                     

 

 

Styrelsemöten 2020 blir 03-28, 05-16, 07-11 och 09-26

Röjardag lö 05-16 ställs in tillsvidare beroende på  Corona

 

Årsmötet hålls 07-11

 

 Servicebyggnaden stängs för säsongen 2020   09-26

 

Förslag till styrelsen lämnas i förslagslådan vid anslagstavlan eller per e-post

 

 

 Värdpar för Vitlingens stugägarförening.

Har du något problem av praktisk natur är du välkommen att kontakta någon av oss.

 

vrdpar 2

Ann-Lil och Lars-Inge, stuga 103

Eine och Åke, stuga 72

 

 

 

 

Nycklar till öppnande av vattenposterna finns till försäljning hos Lars-Inge, Åke eller styrelsen

Pris 40 kronor

 

 

OBS VIKTIGT!

Inför nästa säsong försöker vi skicka så mycken information som möjligt via mail.

Anmäl därför om du har tillgång till mailadress till någon av nedanstående adresser:

 

 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Då sparar vi utgifter för porto!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Styrelsen.

 

                                                           

 

 

 

 

Bildgalleri Vitlingen (klicka = flera bilder)