Återvinnings centralen

Du, som badstugeägare, kan sedan 20240417 lämna återvinning gratis 15 gånger per år genom att visa upp körkort.