Sillen & Sjötungan

Årsstämma
& vårstädning

Om påsken infaller i april månad försöker vi alltid se till att Servicebyggnaden är öppen till storhelgen. Vårstädning av området och Föreningens Årsstämma hålls under Kristi Himmel färdshelgen.
Vårstädning: 11 maj.
Årsstämma: 12 maj.

Efter avslutad städning bjuds det på grillad korv vid boulebanan.

Högsäsong:
Helg närmast den 15 april till helg närmast den 15 oktober.
Lågsäsong:
Helg närmast den 15 oktober till helg närmast den 15 april.

Årsavgiften
Här nedan hittar ni årsavgiften. Inbetalningskort skickas via mail. Till er som inte anmält en maliadress skickas det ett inbetalningskort per post.

3 251 kr:

Små stugor

4 959 kr:  
Stugor, Sjötungan 21 – 50

7 051 kr:
4 532 kr + 2519
Torpet med uthus
Sillen 32 & 33

Bankgiro:    
5271-7527

Förfallodatum:  
30 september

Referens: 
Skriv in ert stugnummer,
Exempelvis Sillen 230

Förseningsavgift á 200 kr utgår vid försenad inbetalning. Medlemmar som inte betalar sina avgifter, dvs årsavgift och eventuell påminnelseavgift,
kommer få sina kort till Servicebyggnaden avstängda. Det kostar 200 kr per kort att få de aktiverade igen
.

Vårt stugkvarter på Skrea Strand

1984 friköptes tomten för kvarteren och vi äger vår mark och den årliga avgiften täcker kostnaderna för förenings drift. I vår förening finns inget arrende att betala.
Föreningen består av 142 traditionella stugor på max 18 kvm, 30 stugor som får vara max 28 kvm, samt ett litet rött torp med ett tillhörande uthus, totalt 174 stugor. På området har vi även en boulebana för stora och små.

Serviceanläggningen är öppen året om, men under lågsäsong stänger vi herrarnas. Damernas är då öppen för alla. Det tillgänglighetsanpassade badrummet med dusch och skötbord, samt disken hålls öppen, men då är både tvättmaskinen och torktumlaren avstänga.
Under lågsäsongen städas servicehuset var fjortonde dag. Sopkärlen för
mat- och restavfall töms var fjortonde dag.

Trivsel

För att ska vi ska trivas tillsammans är det viktigt att vi visar varandra hänsyn.

Servicebyggnaden
Nyttjas av boende och gäster på kvarteren Sillen & Sjötungan.
Borttappade och upphittade nyckelkort anmäls till styrelsen.

Arbetsbod
Boende klipper gräset runt egen stuga. Hjälp gärna till och klipp på våra gemensamma områden, det är allas vårt ansvar att detta blir gjort. Bensindriven klippare och trimmer finns att låna. Tanka upp dunkarna när bensinen är slut. Ta kvitto och lämna till styrelsen.

Bilparkering
Bilar ska i möjligaste mån ställas vid egen stuga. Anpassa din parkering även för dina grannar. Högst en bil vid varje stuga. Övriga bilar hänvisas till Klittervägen. Parkering för vårt område hittar du vid Klittervägen och Servicebyggnadens kortsida. Det finns, med största hänsyn taget till de närboende, även möjlighet för parkering vid boulebanan.

Boulebanan
Ägs av vår förening och kan användas av alla i området. Ingen förbokning behövs. Tag med kloten och spela!

Brandsäkerhet
Brandsläckare och hjärtstartare finns på den tillgänglighetsanpassade toaletten. Det finns även en brandsläckare i diskutrymmet.
Tänk alltid på brandsäkerheten. Våra stugor ligger tätt. Informera dina hyresgäster vid uthyrning om att grillar inte ska placeras nära stugan under användning samt efter grill. 

Disk & tvätt     
I servicebyggnaden finns diskrum med diskhoar samt tvättho. Här finns även tvättmaskin och torktumlare, som båda är avstängda under vintertid. Det kostar 20 kr för 120 minuter för respektive maskin. Bokning sker via tvättlista.

Sophantering
På servicebyggnadens baksida slängs glas i glascontainern och metall, plast, tidningar och wellpapp i respektive återvinningslåda.
Snälla, platta till kartongerna innan de trycks ner i lådan. Där hittar du även bruna soptunnor för ditt matavfall. Påsar för matavfall finns på toaletterna.
Absolut förbjudet att ställa grovavfall här. Det körs av respektive stugägare till en återvinningscentral.

Latrin & smutsvatten
På Servicebyggnadens baksida finns speciellt utrymme för latrin med utslagsback och spolslang.

Toalett och hygien  
I servicebyggnaden finns toaletter,
duschar för dam, herr samt ett tillgänglighetsanpassat toalettutrymme som är utrustat med skötbord.

Tält
Inga tält, husvagnar, husbilar, lastbilar och båtar etc. inom området. Hänvisas till campingen eller annan uppställningsplats.

Uthyrning/utlåning av stuga
Informera era gäster/hyresgäster om våra trivselregler.

Styrelsen
Aktuell förteckning över styrelsens medlemmar med adress och telefonnummer, finns på anslagstavlorna i servicebyggnaden.

Kontakt styrelsen: sillensjotungan@gmail.com