Vitlingen

Välkommen till Kvarteret Vitlingen

Kvarteret Vitlingen är en samfällighetsförening som bildades 1981 och består av 134 stugor.
Vårt kvarter är beläget mitt på Skrea strand. Ett stenkast från Skreas kilometerlånga sandstrand.

Globalize Beach House är en populär lokal hamburgerrestaurang som ligger i vår närhet. Det finns även kiosk och flera andra restauranger längs Klittervägen som går mellan Vitlingen och stranden. Livsmedel finns att köpa på ICA Supermarket Skrea strand.
På campingen, som är vår närmsta granne, finns det en restaurang.

Föreningen har en servicebyggnad som har byggts ut under 2008 och har renoverats 2013. Denna byggnad innehåller dam- och herravdelning, klädvårdsrum, rum med utslagsvask samt ett förråd med handredskap och verktyg, som står till medlemmarnas förfogande. För att komma in i dessa lokaler används nyckeltaggen. Under 2023 har vi installerat solceller på taket av servicebyggnaden.

Är du i behov av ett extra nyckeltagg köper du detta hos vår stugvärd Jeanette i stuga 45 (Taggarna är dock slut).

Privat container för hushållsavfall finns för kvarterets stugägare.

Sedan 2019 finns WiFi, för våra stugägare, installerad inom Vitlingen.

Alla stugägare är ansvariga för området närmast sin stuga, gräsklippare finns i förrådet.

Styrelsen Kv.Vitlingen

Ordningsregler för Vitlingen


1. Vid uthyrning av stuga, ansvarar stugägaren för att gästen erhåller nödig
information om vad som gäller för området.

2. Som grundregel gäller att 1 personbil får parkeras vid varje stuga.
Parkering vid stuga måste ske med hänsynstagande till närmaste
granne. Andra fordon hänvisas till parkering utanför området.

3. Vid om eller tillbyggnad, skall alltid Stadsbyggnadskontoret tillfrågas,
därefter skall grannar lämna godkännande av tänkt åtgärd, gäller
även fasta staket och plantering av häck eller liknande. Hänvisning till
Typritning Skrea Strands badstuga 1991-05-30. Reviderad 93-09-07,
(finns uppsatt på Kv. Vitlingens anslagstavla vid toaletten).

4. Träd och buskar får ej avverkas utan grannars medgivande.

5. Kvarterets brandgator skall vara fria från hinder. Inga utbyggnader eller
planteringar får ske i anslutning till dessa.

6. Som grundregel gäller att tältning ej är tillåtet på området. Dock kan tält få
uppsättas med hänvisning till allemansrätten. Om behov finnes för
övernattning i tält för stugägares gäster, skall grannar tillfrågas och ge
tillstånd för enstaka övernattningar.

7. Nattro råder efter kl. 23:00 – 07:00.

8. Ombyggnad av badstuga får ej ske under juli månad.

9. Antagna regler, kan revideras på nästa årsmöte, efter till styrelsen
skriftligt inkomna förslag om förändring.

Senaste information för kv. Vitlingen

 • Senaste aktuellt

  Nytt lösenord till WiFi:n från 1 April. Finns i medlemutskick från Januari.

  Städdag 2024 den 11:e maj kl. 10.00 

  Årsmöte 2024 den 13:e juli kl. 11:00

  Styrelsemöten 2024: 6/4, 25/5, 12/7 och 28/9.

  Servicebyggnaden håller enligt årsmötesbeslut öppen under vintern 2023-2024 men med begränsningar.

  Hjärtstartare finns i tvättrummet.

  Förslag till styrelsen lämnas i förslagslådan vid anslagstavlan eller via e-post

  Nycklar till öppnade av vattenposterna finns till försäljning hos Jeanette i stuga 45.
  Pris: 50 kronor

  OBS VIKTIGT
  Inför nästa säsong försöker vi skicka så mycket information som möjligt via e-post.
  Anmäl därför om du har tillgång till mailadress till nedanstående adress:
  mikaelcdahlin@hotmail.com
  ml.torstensson@gmail.com

Tidigare information för kv. Vitlingen

No posts

Värdar för Vitlingens stugägarförening

Har du något problem av praktisk natur är du välkommen att kontakta någon av oss.

Eine och Åke, Stuga 72

Jeanette, Stuga 45

Styrelse Vitlingen

Anders Sundell

Ordförande Stuga 104

Mikael Dahlin

Kassör

Michael Torstensson

Sekreterare Stuga 40A

Ola Arnesson

Ledamot Stuga 9B

Kerstin Svensson

Ledamot Stuga 83

Ola Johansson

Suppleant Stuga 65

Helen Söderström

Suppleant Stuga 40B