Strandsidan

Välkommen

Strandsidan är en samfällighetsförening som bildades 2009.

Vårt område är beläget närmast havet precis bakom klitterna.

Föreningen har två servicebyggnader, en är belägen mellan Havstruten och Strandskatan, den andra mellan Ejdern och Grågåsen.

Privata behållare för hushållsavfall och glas finns vid de båda servicebyggnaderna.

Vi svarar själva för driften inom området vilket bland annat omfattar städning, sophantering, underhåll av servicebyggnader m.m

Marken tillhör kommunen och för den betalar varje stugägare ett årligt arrende.

Stranden

Nyhet sommaren 2024 – Sortering av matavfall

Nyhet sommaren 2024 – Sortering av matavfall Nya lagkrav medför att vi på Strandsidans samfällighet nu inför sortering av matavfall i speciella papperspåsar. Nya skåp med kärl för enbart matavfall är installerade intill befintliga avfallsskåp på både Strandskatan och Grågåsen. Varje stuga ombeds hämta avfallspåsar, plastbehållare, skrapa samt informationsblad. Sätt ett X på listan när…

Värdar

Finns något problem med servicebyggnaden kan Ni kontakta oss eller någon ur styrelsen.

Lennart Bertilsson
Grågåsens servicebyggnad
070-521 92 12

Bernt Korell
Strandskatans servicebyggnad
073-673 39 59

Klicka på bilden för att se solproduktionen!

Styrelse Strandsidan

Magnus Svensson

Ordförande
Snäppan 2
070-8987905
magnus.svensson1975@gmail.com

Lars-Erik Andersson

Kassör
Strandskatan 3
070-5948825
lasse.andersson@teliumsweden.se

Sofia Berg Horner

Sekreterare
Grågåsen 19
070-7426303
sofia.berg.horner@gmail.com

Carl-Johan Sjöberg

Ledamot
Ejdern 13
070-5275501
carl-johan.sjoberg@jlt.se

Liselotte Karlsson

Ledamot
Strandskatan 16
033-150024, 070-3678840
liselotte.karlsson@ncc.se

Ronny Andersson

Suppleant
Svanen 7
070-8785900
ronny.g.andersson@hotmail.com

Bertil Berg

Suppleant
Ejdern 18
073-6568449
bertil_j_berg@hotmail.com