Södra Skreastrand

Kvarteren Laxöringen, Knoten och Båtsmannen

Välkommen till Södra Skrea Strands Stugägarförening!

Vi är en ekonomisk förening som äger och förvaltar de tre sydligaste kvarteren på Skrea Strand i Falkenberg. Kvarterens namn är Laxöringen, Knoten och Båtsmannen och tillsammans är vi 449 medlemmar i föreningen.

Till vårt förfogande har vi tre serviceanläggningar inom området varav de två största innehåller alla bekvämligheter man kan behöva när man bor i en badstuga. Den tredje och lite äldre serviceanläggningen är av enklare art.

I närheten av våra kvarter finns tillgång till både livsmedelsbutik, restauranger och kiosker och i direkt anslutning till kvarteret Båtsmannen börjar ett större fritidsområde där det finns utmärkta möjligheter till promenader och liknande eller att ta med en picknick och sitta bland klipporna som lite påminner om dom som finns i Bohuslän.

Ordningsregler för Södra Skrea Strand

 

 1. Vid uthyrning av stuga eller vid överlåtelse av stuga ansvarar den tidigare stugägaren för att gästen eller köparen erhåller information om vad som gäller för området, och att dessa föreskrifter efterföljs.
 2. Nyckelkort får absolut ej överlåtas eller lånas ut till utomstående områden.
 3. Vid till- eller ombyggnad skall ansökan alltid lämnas till Falkenbergs Kommun. När det gäller staket, träterasser och häckar gäller föreningens och kommunens gemensamma regelverk. Detta regelverk är underställt dessa ordningsregler
 4. Större träd och buskar får ej avverkas utan grannars och styrelsens medgivande. Träd i anslutning till bäcken skall ha styrelsens medgivande för att få avverkas. Detta på grund av slänternas rasrisk och kommunens servitut avseende bäcken.
 5. Kvarterens genomfartsvägar skall vara fria från hinder. Inga utbyggnader eller planteringar får ske i anslutning till dessa.
 6. Som grundregel gäller att tältning, uppställning av husvagn eller husbil ej är tillåten inom området.
 7. Husdjur får ej vistas i servicebyggnaderna på grund av allergirisken.
 8. Rökning är förbjudet inom servicebyggnaderna.
 9. Alla är skyldiga att hålla rent efter sig inom & utanför servicebyggnaderna och även på föreningens mark.
 10. Latrintömning skall ske i latrinrummet ej på toaletterna.
 11. Absolut ingenting annat än hushållssopor får läggas i sopkärlen. Det är allas skyldighet att övervaka detta. Tillrättavisa vederbörande om någon gör fel eller kontakta någon i trivselkommittén. Övrigt avfall skall lämnas på någon av kommunens återvinningsstationer.
 12. Det är förbjudet att ansluta sig till och att använda föreningens vatten för egen vinning, t.ex. biltvätt, hustvätt och liknande. Överträdelse utlöser vite.
 13. Det är inte tillåtet att på något sätt avgränsa och privatisera föreningens mark utöver vad som gäller för byggande av träaltaner, Falkenbergs Kommuns typritning för en badstuga och Falkenbergs Kommuns riktlinjer för uteplats. Exempel på privatisering kan vara plantering av häck eller liknande, byggande av staket, andra inhägnader som privatiserar m.fl. Fri framkomlighet ska gälla mellan stugorna.
 14. Före installation av luftvärmepumpar och elektriska förbränningstoaletter skall alltid berörda grannar godkänna installationen.
 15. Räddningstjänstens krav är att det ska finnas ett fritt utrymme om minst 2 meter mellan stugorna. Bilparkering inom området ska ske så att det alltid finns ett fritt utrymme om 2 meter mellan varje stuga.
  Exempel:
  Egen badstuga och därtill hörande bil anses som en enhet.
  Mellan denna enhet och närliggande stuga eller enhet skall det alltid lämnas ett fritt utrymme om 2 meter.

  Endast 1 fordon per stuga får finnas inom vårt område.

  Ovanstående ordningsregler beslutade av styrelsen 2023-06-18 och godkända av ordinarie årsstämma 2023-07-08.

Senaste information för Södra Skrea strand

 • Aktuellt från Södra Skrea Strand

  ÖPPETHÅLLANDE 2024

  Varmt välkomna till säsongen 2024 och till våra uppfräschade och iordningsställda servicebyggnader.

  Vi öppnar anläggningarna den 25 mars 2024 och stänger ner den 4/11 2024.

  TallyWebb

  TallyWebbkonto fungerar även att fylla på med hjälp av Swish

  Ang. koder i Tallyweb-systemet

  Vi har uppdagat att det förekommit otillåtet nyttjande av den fyrsiffriga koden som är knuten till resp. Tallyweb-konto. Var rädd om koden eftersom den även kan utnyttjas för att köpa varmvatten och meddela oss om ni vill byta kod eller ta bort den helt.

  Handikapptoaletten på Laxöringen

  Vi har under vintern åtgärdat avloppsproblem men återställandet i form av asfaltering framför handikapptoaletten återstår. Kommer att åtgärdas inom kort.

  Handikapptoaletten

  Inför säsongen 2024 har vi reviderat tillgången till handikapptoaletten, vilket innebär att några medlemmar har blivit av med denna behörighet. Om du vill ha tillgång till handikapp så hör av dig till styrelsen och ange av vilken anledning du behöver denna tillgång

  Priser för varmvatten under 2024

  Disk och dusch 4 kr för 2 minuter

  Tvättmaskin och tumlare 10 kr för 20minuter

  Fixardagen 2024

  Denna kommer att gå av stapeln den 25 maj 2024. Kontakta gärna Thorvald Carnåsen om du vet om någon åtgärd som skulle kunna åtgärdas denna dag.

  Stugnummer

  För att underlätta identifiering av resp. stuga ska det finnas ett utvändigt stugnummer på varje stuga.

  Årsmötet 2024

  Påminner om årsmötet söndagen den 7 juli kl 10 på Sparbanken i Falkenberg
  Observera att det i år är en söndag

Tidigare information för Södra Skrea Strand

No posts

Fastighetsgrupp för Södra Skrea strands stugägarförening


Felanmälan och liknande kan göras till någon av nedanstående:

 • Per-Olof Olsson 070 – 767 31 18
 • Sebastian Sternfeldt 073 – 823 77 88
 • Robin Stone 073 – 663 71 68
 • Ulf Pettersson 070 – 212 64 60
  TALLYWEB
  Frågor ang. vårt Tallywebsystem kan ställas till:
 • Thorvald Carnåsen 076- 141 24 01 thotto55@gmail.com
 • Kjell Wengbrand 070 – 531 62 22 kjell@wengbrand.se

xx

xx

Styrelse Södra Skrea Strand

Kjell Wengbrand

Ordförande Laxöringen 1084

Thorvald Carnåsen

Sekreterare Knoten 143

Gunnar Antonsson

Kassör Laxöringen 1169

Elisabeth Olsson

Ledamot Knoten 30

Charlotte Stålborn

Ledamot Båtsmannen 19