Senaste aktuellt

Nytt lösenord till WiFi:n från 1 April. Finns i medlemutskick från Januari.

Städdag 2024 den 11:e maj kl. 10.00 

Årsmöte 2024 den 13:e juli kl. 11:00

Styrelsemöten 2024: 6/4, 25/5, 12/7 och 28/9.

Servicebyggnaden håller enligt årsmötesbeslut öppen under vintern 2023-2024 men med begränsningar.

Hjärtstartare finns i tvättrummet.

Förslag till styrelsen lämnas i förslagslådan vid anslagstavlan eller via e-post

Nycklar till öppnade av vattenposterna finns till försäljning hos Jeanette i stuga 45.
Pris: 50 kronor

OBS VIKTIGT
Inför nästa säsong försöker vi skicka så mycket information som möjligt via e-post.
Anmäl därför om du har tillgång till mailadress till nedanstående adress:
mikaelcdahlin@hotmail.com
ml.torstensson@gmail.com