Thomas Johansson

Ordförande
Sillen 30

070-524 88 61
Nyckelkort städ

Helena
Nordgren

Sekreterare
Sillen 84

070-770 74 26
Admin nyckelkort

Mark
Nordgren

Kassör
Sillen 84

070-759 57 22
Nyckelkort städ

Sven
Bergelind

Ledamot
Sillen 32/33

070-699 22 88
Nyckelkort städ

Krister Pettersson

Ledamot
Sillen 89

070-831 96 79
Nyckelkort städ

Malin Jensen

Ledamot
Sillen 88

070-296 39 45
Admin nyckelkort

Christer Strand

Ledamot
Sillen 50

070-514 62 76
Nyckelkort städ

Johan Kårlin

Suppleant
Sjötungan 25/26

072-395 44 70
Nyckelkort städ

Sara
Öberg

Suppleant
Sillen 77

073-048 51 35
Nyckelkort städ

Marcus Ebers

Suppleant
Silen 76

073-832 09 79
Nyckelkort städ

Valberedning
Thomas Nilsson, Sillen 43
072-700 77 60

Jari Hedelin, Sjötungan 24
070-270 37 27


Utöver styrelsen har även nedan stugor tillträde till förråd/städ

Sjötungan 9, Sillen 36, Sillen 40, Sillen 42 och Sillen 65

Kontakt styrelsen via mail
sillensjotungan@gmail.com

Kontakt hemsidan
Carina Olofsson, Sillen 88
0703-87 34 02
carina.olofsson@folkspel.se