Bygglovs kaos på Skrea strand efter politikers miss
Information om SkreaStrand

Bygglovs kaos på Skrea strand efter politikers miss

Sveriges Radio rapportera om försättning på bygglovs hanteringen av Falkenbergs Kommun. Bakgrund är att ett antal badstugeägare fått hota med böter för från Falkenbergs Kommun.Badstugeägarna har överklagat till länsstyrelsen. Länsstyrelsen godkänner inte kommunens handläggningen (Juni 2024) Kommunen kommer att ge besked i ärenden under hösten

Stranden

Nyhet sommaren 2024 – Sortering av matavfall

Nyhet sommaren 2024 – Sortering av matavfall Nya lagkrav medför att vi på Strandsidans samfällighet nu inför sortering av matavfall i speciella papperspåsar. Nya skåp med kärl för enbart matavfall är installerade intill befintliga avfallsskåp på både Strandskatan och Grågåsen. Varje stuga ombeds hämta avfallspåsar, plastbehållare, skrapa samt informationsblad. Sätt ett X på listan när…

Knölaberget

Välkommen till Årsmöte

Vi välkomnar er till årsmöte Lördagen den 6 juli 2024 kl. 10.00. I tältet som finns på ”Gräddhyllan”. (Om det inte blir tillräckligt många anmälningar till 15-års festen kommer årsmötet att vara på grusplanen vid stora serviceanläggningen. Ta med egen stol i så fall.) Motioner lämnas löpande till styrelsen t.o.m. den 30 juni 2024.

  • Grus att använda vid Båtsmannen

  • Kallelse och Dagordning för Strandsidans samfällighetsförenings årsmöte

  • Bygglovs kaos på Skrea strand efter politikers miss

  • Nyhet sommaren 2024 – Sortering av matavfall